Skuleruta

Haust 2020 Ferie og fridagar Tal på skuledagar
August Første skuledag: måndag 17. august 11
September 22
Oktober Haustferie veke 41: måndag 5. – fredag 9. oktober 17
November 21
Desember Siste skuledag før jul: fredag 18. desember 14
Vår 2021 Ferie og fridagar Tal på skuledagar
Januar Første skuledag etter jul: måndag 4. januar 20
Februar Vinterferie veke 8: måndag 22. – fredag 26. februar 15
Mars Påskeferie: måndag 29. mars – måndag 5. april. 20
April Første skuledag etter påske: tysdag 6. april 19
Mai Elevfri dag: fredag 14. mai 17
Juni Siste skuledag: fredag 18. juni 14
Sum elevdagar 190