Kontaktinformasjon

Vi er tilgjengeleg fra kl 07.30 til kl 16.00
Du når oss på tlf 920 56 224
SFO 926 22 490
Lærarrommet 932 96 224
E-post: rektor@hundeidvik.org

Hundeidvik Privatskule AS 
Blikhaugen 28 
6224 Hundeidvik