Vi tilbyr gratis skuleskyss til alle våre elevar som har rett til dette.

Våre elevar har dei samme rettigheitar til skuleskyss som andre elevar. Dette er ein grunnleggande rett som er regulert gjennom Opplæringslova.

Om du har spørsmål knytt til skuleskyss, er det berre å ta kontakt.