Vi har SFO for alle elevar som ønskjer det.

På ettermiddagen har vi skulefritidsordninga for 1.—7. klasse.

Her får elevane mat, og tilgang til ulike aktivitetar. Frileiken står i fokus.

På morgonen er frukosten åpen for alle fra 07.30 til skulestart. Det er difor ikkje behov for eigen SFO på morgonen.

Satsar SFO:

3 dagar pr veke kr 1100,-

5 dagar pr veke kr 1600,-

Del innlegget :