Vi spanderar frukost på alle elevane

Skulen vår opnar kl 07.30 for alle elevar. Då har den som ønskjer det høve til å kome til skulen og få ein god start på dagen med ein felles frukost og litt leik før skulestart.

Våre erfaringar viser at ungane får ein betre start på dagen og er meir motivert for læring.

Frukosten er eit gratis tilbod til alle elevane.

Del innlegget :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email