Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg!
Ledige stillingar ved Sykkylven bu – og aktivitetssenter (BUAS) og Bu- og rehabiliteringstenestene. For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema: https://rekruttering.sykkylven.kommune.no/recruitment/opening?0

Del innlegget :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email