Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Utlegg av rådmannens budsjettutkast 2017 og formannskapets vedtakRådmannens budsjettutkast og formannskapets vedtak skal jf. kommunelova leggast ut til offentleg høyring før handsaming i kommunestyret. Saka vil bli handsama…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link