Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Høyring - vedr. nedlegging av Tandstad skule og endring av krinsgrenser/skulestrukturHøyringsfrist: 3. april 2018.Høyringsuttalar skal sendast til: Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven eller e-post:

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link