Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Varslingstest (ny info for Sykkylven)Åknes/Tafjord beredskap IKS (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. Dette er ein del av fjellskredberedskapen.…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Varslingstest - fjellskred.Åknes/Tafjord Beredskap iks (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link