Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven…

Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven bu - og aktivitetssenter (BUAS) og Bu- og rehabiliteringstenestene. For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema: https://rekruttering.sykkylven.kommune.no/recruitment/opening?0

Continue Reading Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven…

Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven…

Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven bu - og aktivitetssenter (BUAS) og Bu- og rehabiliteringstenestene. For meir informasjon og elektronisk søknadsskjema: https://rekruttering.sykkylven.kommune.no/recruitment/opening?0

Continue Reading Vi treng sjukepleiarar, fagarbeidarar og miljøterapeut innan helse- og omsorg! Ledige stillingar ved Sykkylven…

Vi treng fortsatt fleire frivillige til Viltaften 24. november. Ta kontakt med Solveig Garli,…

Vi treng fortsatt fleire frivillige til Viltaften 24. november. Ta kontakt med Solveig Garli, om du har mulighet til å stille på.

Continue Reading Vi treng fortsatt fleire frivillige til Viltaften 24. november. Ta kontakt med Solveig Garli,…