Etter tradisjonen stiller dei eldste elevane ved skulen vår på med dugnadshender i samband…

Etter tradisjonen stiller dei eldste elevane ved skulen vår på med dugnadshender i samband med TV-aksjonen. Ta vel imot bøsseberarane på søndag!?God helg!

Continue Reading Etter tradisjonen stiller dei eldste elevane ved skulen vår på med dugnadshender i samband…