Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Tilskot til utsiktsrydding. Frist: 20. september 2016Attgroing av kulturlandskap og vegkantar er ei aukande utfordring mange stader i Norge. I jordbruksoppgjeret 2015 vart avtalepartane samde om å etablere…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Søknadsfristen for å søkje på tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot…

Søknadsfristen for å søkje på tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot til drenering av jordbruksjord, er 15. april 2015. Sjå heimesida vår for meir informasjon:Sykkylven - Søk…

Continue Reading Søknadsfristen for å søkje på tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskot…

Informasjonsmateriell om ein ønskjer å søkje om tilskot til verneverdige bygningar Meir info:

Informasjonsmateriell om ein ønskjer å søkje om tilskot til verneverdige bygningar Meir info:Sykkylven - Tilskot til kulturminne - rettleiingsmatereiellKulturminnefondet har saman med Landbruksdirektoratet utarbeida informasjonsmateriell for dei som ønskjer å…

Continue Reading Informasjonsmateriell om ein ønskjer å søkje om tilskot til verneverdige bygningar Meir info:

Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord har søknadsfrist 30. april 2014. Meir informasjon…

Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord har søknadsfrist 30. april 2014. Meir informasjon finn de her:Sykkylven - Tilskot til drenering av jordbruksjord – Søknadsfrist: 30. april 2014Føremålet med ordninga…

Continue Reading Søknad om tilskot til drenering av jordbruksjord har søknadsfrist 30. april 2014. Meir informasjon…