Informasjon om “Tidleg Tilrettelagd Innsats” frå studie-/fagdag her:

Informasjon om "Tidleg Tilrettelagd Innsats" frå studie-/fagdag her:Sykkylven - Studie- /fagdag for barnehagehagetilsette, PPT og helsestasjonen på Kulturhuset 12.marsKurshaldarane frå Sunndal kommune fortalde om Tidleg Tilrettelagd Innsats på fagdag for…

Continue Reading Informasjon om “Tidleg Tilrettelagd Innsats” frå studie-/fagdag her: