Tidlegrøysting frå 1. juli 2019 Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på…

Tidlegrøysting frå 1. juli 2019 Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på Servicetorget på rådhuset. I medhald av vallova §8-1 (4) kan veljarar som oppheld seg innanriks (unnateke…

Continue Reading Tidlegrøysting frå 1. juli 2019 Frå 1. juli er det mogleg å tidlegrøyste på…

Vi søkjer deg som ønskjer å arbeide som miljøterapeut i skule: Du har relevant…

Vi søkjer deg som ønskjer å arbeide som miljøterapeut i skule: Du har relevant høgskuleutdanning og gjerne praksis frå liknande arbeid. Du er ein trygg vaksenperson med faglege kvalifikasjonar for…

Continue Reading Vi søkjer deg som ønskjer å arbeide som miljøterapeut i skule: Du har relevant…

Husk søknadsfristen for skuleplass, som er Vi har fortsatt nokre få plasser ledig

Husk søknadsfristen for skuleplass, som er 1.3.2019 Vi har fortsatt nokre få plasser ledig.SøknadsskjemaVelkomen som søkjar til Hundeidvik Privatskule! Det kan søkjast plass i 1. – 7. klasse. (frist hovud…

Continue Reading Husk søknadsfristen for skuleplass, som er Vi har fortsatt nokre få plasser ledig

I desember sende gjengen i SFO julepost til tunkatten Lurivar som bor i Aasentunet,-…

I desember sende gjengen i SFO julepost til tunkatten Lurivar som bor i Aasentunet,- og sjå berre her kva som dukka opp i postkassa vår!!! Jammen har vi fått oss…

Continue Reading I desember sende gjengen i SFO julepost til tunkatten Lurivar som bor i Aasentunet,-…