Vi skriv 16. Ein dag med førebuingar til den store nasjonaldagen! Sangtekstane sit godt,…

Vi skriv 16. mai....? Ein dag med førebuingar til den store nasjonaldagen! Sangtekstane sit godt, hurraropa ljomar, flagga står klar, testtoget gjekk taktfast, potetene fekk kome i jorda,- ...og VI…

Continue Reading Vi skriv 16. Ein dag med førebuingar til den store nasjonaldagen! Sangtekstane sit godt,…