Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Lokal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester m. m.Eit samrøystes kommunestyre i Sykkylven vedtok 19.06.17 Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link