Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Utlegg av rådmannen sitt budsjettutkast 2018 og formannskapet sitt vedtakRådmannen sitt budsjettutkast og formannskapet sitt vedtak skal jf. kommunelova leggast ut til offentleg høyring før handsaming i kommunestyret.Protokoll…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Tilskot til utsiktsrydding i landbruket sitt kulturlandskap Søknadsfrist: 15. november.Formålet med tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap er å medverke til auka utsikt til landbruket…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Brev frå Statsministeren sitt kontor til ordføraren i Sykkylven Meir info her:

Brev frå Statsministeren sitt kontor til ordføraren i Sykkylven Meir info her:Sykkylven - Utfordringar for næringslivet i SykkylvenOrdførar har nyleg motteke brev frå Statsministeren sitt kontor, der dei gjer oss…

Continue Reading Brev frå Statsministeren sitt kontor til ordføraren i Sykkylven Meir info her: