Resultat i hovudopptak barnehagar 2014/15 Info her:

Resultat i hovudopptak barnehagar 2014/15 Info her:Sykkylven - Resultat i hovudopptak barnehagar 2014/15Den 4. mars møttest alle barnehagestyrararane for å gjennomføre samordna opptak for hausten 2014.

Continue Reading Resultat i hovudopptak barnehagar 2014/15 Info her:

Resultat frå spørjeundersøkinga på Fjellsetra Les meir her:

Resultat frå spørjeundersøkinga på Fjellsetra Les meir her: Sykkylven - Spørjeundersøking på FjellsetraSykkylven kommune gjennomførte ei spørjeundersøking 03.04.11 på Fjellsetra. Formålet med denne undersøkinga var å finne ut korleis folk…

Continue Reading Resultat frå spørjeundersøkinga på Fjellsetra Les meir her:

Resultat av hovudopptak i barnehagane 2011/2012 Sjå meir her:

Resultat av hovudopptak i barnehagane 2011/2012 Sjå meir her:Sykkylven - Hovudopptak i barnehagane for barnehageåret 2011/2012Alle barnehagane var med då det i møte den 3. mars, vart tildelt plassar i…

Continue Reading Resultat av hovudopptak i barnehagane 2011/2012 Sjå meir her: