Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Mindre endring av Reguleringsplan "Knutbakkane" - Avgrensa høyring og offentlig ettersynNærings- og utviklingsutvalet vedtok den 15. februar 2016 å behandle søknad om endring av føresegnene til Reguleringsplan "Knutbakkane"…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

OBS! Invitasjon til høyringsmøte om ny reguleringsplan for sentrum i dag, kl. på Sykkylven…

OBS! Invitasjon til høyringsmøte om ny reguleringsplan for sentrum i dag, 20.01. kl. 19.00 på Sykkylven Kulturhus Meir info:Sykkylven - Høyringsmøte regulering sentrumSykkylven kommune inviterer alle interesserte til høyringsmøte om…

Continue Reading OBS! Invitasjon til høyringsmøte om ny reguleringsplan for sentrum i dag, kl. på Sykkylven…

Høyring: Ny reguleringsplan for sentrum Meir info her:

Høyring: Ny reguleringsplan for sentrum Meir info her:Sykkylven - Ny reguleringsplan for sentrum til høyring!Forslag til ny reguleringsplan for Sykkylven sentrum vert lagt ut til offentleg høyring, med høyringsfrist 9.februar…

Continue Reading Høyring: Ny reguleringsplan for sentrum Meir info her:

I medhald av plan og bygningslova § 12-10 vert justert forslag til reguleringsplan for…

I medhald av plan og bygningslova § 12-10 vert justert forslag til reguleringsplan for gbnr 17/309 på Vik lagt ut til 2.gongs offentleg høyring.Sykkylven - Høyring reguleringsplan for gbnr 17/309…

Continue Reading I medhald av plan og bygningslova § 12-10 vert justert forslag til reguleringsplan for…

Reguleringsplan for F1 (F26A) på Fjellsetra er lagt ut med høyringsfrist Les meir her:

Reguleringsplan for F1 (F26A) på Fjellsetra er lagt ut med høyringsfrist 01.11.2013 Les meir her:Sykkylven - Høyring Reguleringsplan for F1 (F26A) på FjellsetraHøyringsfrist: 1.november 2013

Continue Reading Reguleringsplan for F1 (F26A) på Fjellsetra er lagt ut med høyringsfrist Les meir her:

Sykkylven kommune vil minne om at høyringsfristen for reguleringsplan for Nysæterområdet er 31. august…

Sykkylven kommune vil minne om at høyringsfristen for reguleringsplan for Nysæterområdet er 31. august 2013Sykkylven - Reguleringsplan for Nysæterområdet!Reguleringsplan for områda kring Nysætervatnet er lagt ut til  høyring.  Høyringsfrist er 31.august…

Continue Reading Sykkylven kommune vil minne om at høyringsfristen for reguleringsplan for Nysæterområdet er 31. august…

Reguleringsplan for Nysæterområdet ligg no ute til høyring. Merknader til planforslaget må sendast til…

Reguleringsplan for Nysæterområdet ligg no ute til høyring. Merknader til planforslaget må sendast til kommunen innan 31. august 2013.Sykkylven - Reguleringsplan for Nysæterområdet!Reguleringsplan for områda kring Nysætervatnet er lagt ut til …

Continue Reading Reguleringsplan for Nysæterområdet ligg no ute til høyring. Merknader til planforslaget må sendast til…