Oppstartsvarsling for privat reguleringsarbeid på gnr. 29, bnr. 21 og 22 Meir info her:

Oppstartsvarsling for privat reguleringsarbeid på gnr. 29, bnr. 21 og 22 Meir info her:Sykkylven - Oppstartsvarsling for detaljregulering for FT4 på FjellsætraI henhold til plan- og bygningslova §12-8 gjøres det…

Continue Reading Oppstartsvarsling for privat reguleringsarbeid på gnr. 29, bnr. 21 og 22 Meir info her: