Søknadsfrist for å søkje sommarjobb innan pleie og omsorg 2014 er 31. mars

.Sykkylven - Ferievikarar innan pleie og omsorg 2014Kan du tenke deg ein sommarjobb i omsorgsyrket komande sommar? Då må du sende oss ein søknad no.

Continue Reading Søknadsfrist for å søkje sommarjobb innan pleie og omsorg 2014 er 31. mars