Våre elevar deltek sjølvsagt også i år på “Nasjonalforeningen for folkehelsen” si store landsomfattande…

Våre elevar deltek sjølvsagt også i år på "Nasjonalforeningen for folkehelsen" si store landsomfattande hoppetaukonkurranse "Hopp for hjertet". Perfekt hoppetemperatur på årets 1. konkurransedag ;-) Skyhøg innsats på alle trinn!!!…

Continue Reading Våre elevar deltek sjølvsagt også i år på “Nasjonalforeningen for folkehelsen” si store landsomfattande…