Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Tilskotsordning mot barnefattigdomMålet med tilskotsordninga er å motverke konsekvensar av fattigdom blant barn og unge. Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom er eitt av fleire tiltak for å nå regjeringa…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kampanje: Sei nei takk til useriøse steinleggarar og handverkararSaman mot kriminalitet i arbeidslivet Skatteetaten, Arbeidstilsynet og politiet arbeider saman med tiltak mot useriøse steinleggarar og handverkarar.

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Innstrammingar i tobakkskadelova Meir info:

Innstrammingar i tobakkskadelova Meir info:Sykkylven - Endring i tobakkskadelovaFrå 1. juli gjeld fleire innstrammingar i tobakkskadelova. Dette omfatter m.a. krav om røykfrie inngangsparti ved helseinstitusjonar og offentlege verksemder, tobakksfrie skular…

Continue Reading Innstrammingar i tobakkskadelova Meir info:

OBS OBS! VIKTIG INFORMASJON – NYTT VARSEL: Det er no forbod mot bruk av…

OBS OBS! VIKTIG INFORMASJON - NYTT VARSEL: Det er no forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommuneSykkylven - Forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommuneGrunna stor…

Continue Reading OBS OBS! VIKTIG INFORMASJON – NYTT VARSEL: Det er no forbod mot bruk av…

Temakveld om MOT på ungdomsskulen Les meir her:

Temakveld om MOT på ungdomsskulen 26.10.11 Les meir her:Sykkylven - Foreldrenettverk - temakveldForeldra til elevar ved Sykkylven ungdomsskule inviterast til temakveld om MOT. Onsdag 26. oktober kl. 18.00 - 20.00…

Continue Reading Temakveld om MOT på ungdomsskulen Les meir her:

Storfint besøk på kulturkuset av Kjetil Rekdal Les meir her:

Storfint besøk på kulturkuset av Kjetil Rekdal Les meir her:Sykkylven - MOT-foredrag av Kjetil RekdalSist tysdag 12.04.11 heldt Kjetil Rekdal eit MOT- foredrag for 330 elevar ved Sykkylven ungdomsskule. Foredraget…

Continue Reading Storfint besøk på kulturkuset av Kjetil Rekdal Les meir her:

Kr – til aksjonen “Krafttak mot Kreft” frå innbyggarane i Sykkylven! Les meir her:

Kr 71.499 - til aksjonen "Krafttak mot Kreft" frå innbyggarane i Sykkylven! Les meir her:Sykkylven - Resultat frå russen sin innsamlingsaksjon - Krafttak mot kreft71 499 kroner. "Det var summen…

Continue Reading Kr – til aksjonen “Krafttak mot Kreft” frå innbyggarane i Sykkylven! Les meir her: