Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Mindre endring av Reguleringsplan "Knutbakkane" - Avgrensa høyring og offentlig ettersynNærings- og utviklingsutvalet vedtok den 15. februar 2016 å behandle søknad om endring av føresegnene til Reguleringsplan "Knutbakkane"…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link