Jarle Strømmegjerde frå SNU, rådmann May-Helen , leiar Fellestenestene Synnøve Hunnes og ordførar Odd…

Jarle Strømmegjerde frå SNU, rådmann May-Helen M.Grimstad, leiar Fellestenestene Synnøve Hunnes og ordførar Odd Jostein Drotninghaug er godt nøgd med deltaking på SjekkInn2017😃 viktig møteplass der mange unge er innom…

Continue Reading Jarle Strømmegjerde frå SNU, rådmann May-Helen , leiar Fellestenestene Synnøve Hunnes og ordførar Odd…