Sjølvsagt markerer vi Kong Harald sin 80års-dag ved vår SFO. Reknar med jubilanten vert…

Sjølvsagt markerer vi Kong Harald sin 80års-dag ved vår SFO. Reknar med jubilanten vert glad for å få i hende slike fine bursdagsteikningar!!! Borna har dessutan også i dag observert…

Continue Reading Sjølvsagt markerer vi Kong Harald sin 80års-dag ved vår SFO. Reknar med jubilanten vert…