Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstartsmøte - Kommunedelplan for idrett og friluftslivAlle idrettslag, klubbar og andre idrett-og friluftslivsinteresserte blir invitert til oppstartsmøte i forbindelse med revidering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Med…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Kommunedelplan vedteken av kommunestyret Meir info:

Kommunedelplan vedteken av kommunestyret Meir info:Sykkylven - Kunngjering av planvedtakKommunedelplan for områda kring Nysætervatnet vart  i  medhald av plan- og bygningslova § 11-15,  vedteken av  Sykkylven kommunestyre den 26.05.2014. 

Continue Reading Kommunedelplan vedteken av kommunestyret Meir info:

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den å…

I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den 11.02.2014 å legge forslag til Kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet ut til 2.gongs offentleg høyring. Høyringsfrist er…

Continue Reading I medhald av plan- og bygningslova § 11-14 vedtok Nærings- og utviklingsutvalet den å…