Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Legetenesta i SykkylvenLegetenesta i kommunane gjennomgår ei rivande utvikling. Endringar i lover, arbeidsoppgåver, arbeidstid, og ikkje minst endringar i nye legar sine ønskjer når dei søkjer arbeid, påverkar…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Varslingstest - fjellskred.Åknes/Tafjord Beredskap iks (ÅTB) har på vegne av kommunane langs Storfjorden ansvaret for befolkningsvarslinga ved ei eventuell fjellskredhending. ÅTB skal no teste systema, som er ein…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

3. oktober 2013 hadde Sykkylven kommune tilsynsbesøk frå Fylkesmannen. Resultatet av tilsynet kan de…

3. oktober 2013 hadde Sykkylven kommune tilsynsbesøk frå Fylkesmannen. Resultatet av tilsynet kan de lese om her:Sykkylven - Tilsyn med den kommunale beredskapenFylkesmannen har starta ei runde med tilsyn i…

Continue Reading 3. oktober 2013 hadde Sykkylven kommune tilsynsbesøk frå Fylkesmannen. Resultatet av tilsynet kan de…

Sykkylven – Sykkylven kommune brukar lite midlar på administrasjon – ny undersøking

http://www.sykkylven.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=6704&Category.ID=616I ei større undersøking som vart publisert i riksavisene sist veke, kom Sykkylven på plass nr 42 av 428 kommunar i "Byråkratibarometeret 2010". Dette er ei analyse som NyAnalyse AS…

Continue Reading Sykkylven – Sykkylven kommune brukar lite midlar på administrasjon – ny undersøking