Sjå Statens vegvesen si uttale vedrørande trafikkregulerande skilt i Kagholvegen, på heimesida vår:

Sykkylven - Trafikkregulerande skilt i Kagholvegen med gjennomkøyring forbodeSykkylven kommune har no motteke brev frå Statens vegvesen vedrørande skilting i Kagholvegen. Dei har fatta følgjande vedtak:

Continue Reading Sjå Statens vegvesen si uttale vedrørande trafikkregulerande skilt i Kagholvegen, på heimesida vår: