Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering av felt F21 innanfor kommuendelplanen for areala kring NysætervatnetI medhald av plan- og bygningslova § 12-8, varslast oppstart av privat reguleringsplan; Detaljregulering av…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link