Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Gardskart. Meld om endringar til landbrukskontoret innan 15. mars.Gardskartet til NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) inneheld arealinformasjon om landbrukseigedom. Dette kartmaterialet nyttast mellom anna i sakshandsaming og som grunnlag for…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link