Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kunngjering om vedtak av Områderegulering Fjellsætra felt F26AI medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 07.11.2016 fremja planforslag; «Områderegulering Fjellsætra felt F26A», jamfør planomtale,…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link