Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Lokal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester m. m.Eit samrøystes kommunestyre i Sykkylven vedtok 19.06.17 Lokal forskrift om tildeling av langtidsopphald…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Høyring – Endringar i forskrift om hushaldsavfall og slam Meir info her:

Høyring - Endringar i forskrift om hushaldsavfall og slam Meir info her:Sykkylven - Høyring - Endringar i forskrift om hushaldsavfall og slamKommunane i Ålesundregionen vedtok i løpet av 2013 forskrift…

Continue Reading Høyring – Endringar i forskrift om hushaldsavfall og slam Meir info her:

På heimesida vår kan du no lese “Lokal forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg”,…

På heimesida vår kan du no lese "Lokal forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg", som er gjeldande frå 01. august 2013Sykkylven - Lokal forskrift om utslepp frå separate avløpsanleggVi kunngjer…

Continue Reading På heimesida vår kan du no lese “Lokal forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg”,…

Er du hundeeigar og vil vite om endringa av lokal forskrift for bandtvang kan…

Er du hundeeigar og vil vite om endringa av lokal forskrift for bandtvang kan du lese meir her:Sykkylven - Endring av lokal forskrift for utvida bandtvangVedtak i kommunestyret 24. oktober…

Continue Reading Er du hundeeigar og vil vite om endringa av lokal forskrift for bandtvang kan…

Lokal forskrift om bandtvang for hund ut til høyring Les meir her:

Lokal forskrift om bandtvang for hund ut til høyring Les meir her:Sykkylven - Høyring - Forskrift om utvida bandtvang for hund i Sykkylven kommuneSykkylven formannskap vedtok i sak 28/11 å…

Continue Reading Lokal forskrift om bandtvang for hund ut til høyring Les meir her: