Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Utlegg av rådmannen sitt budsjettutkast 2018 og formannskapet sitt vedtakRådmannen sitt budsjettutkast og formannskapet sitt vedtak skal jf. kommunelova leggast ut til offentleg høyring før handsaming i kommunestyret.Protokoll…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Møte i Formannskapet idag kl. NB! Møtestad er på Elvesalen, Sykkylven kulturhus

Møte i Formannskapet idag kl. 15.00. NB! Møtestad er på Elvesalen, Sykkylven kulturhus.Sykkylven - Formannskapsmøte i dag 2. februarkl. 15.00 på Elvesalen, Sykkylven kulturhus.

Continue Reading Møte i Formannskapet idag kl. NB! Møtestad er på Elvesalen, Sykkylven kulturhus

Møte i Formannskapet kl. på Sykkylven rådhus – formannskapssalen Les meir her:

Møte i Formannskapet 29.08.2011 kl. 15.30 på Sykkylven rådhus - formannskapssalen Les meir her:Sykkylven - Saksdokument Sykkylven formannskapFormannskapsmøte måndag 29. august 2011 kl 15.30 på Sykkylven rådhus - formannskapssalen

Continue Reading Møte i Formannskapet kl. på Sykkylven rådhus – formannskapssalen Les meir her:

Formannskapet si budsjettinnstilling er no lagt ut til ettersyn. Endeleg behandling av budsjett år…

Formannskapet si budsjettinnstilling er no lagt ut til ettersyn. Endeleg behandling av budsjett år 2011 og økonomiplan år 2011-2014 vert vedteke i kommunestyre 13 desember 2010.Sykkylven - Budsjett år 2011…

Continue Reading Formannskapet si budsjettinnstilling er no lagt ut til ettersyn. Endeleg behandling av budsjett år…