Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Informasjon om fjellskredberedskap og evakueringssonerAlle dei ti involverte kommunane sender i desse dagar ut brev til eigarar av bustader/fritidsbustader og næringsdrivande i evakueringssona for eit fjellskred frå Åkneset.

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link