Ordførar Petter Lyshol har motteke takkebrev frå ordføraren i Bogo City Filippinene. Brevet kan…

Ordførar Petter Lyshol har motteke takkebrev frå ordføraren i Bogo City Filippinene. Brevet kan du lese på heimesida vår:Sykkylven - Takk frå ordføraren i Bogo City FilippineneEg har i dag…

Continue Reading Ordførar Petter Lyshol har motteke takkebrev frå ordføraren i Bogo City Filippinene. Brevet kan…

Årets julegåve frå Sykkylven kommune på kr. ,- går til Prosjekt Filippinene og Lola…

Årets julegåve frå Sykkylven kommune på kr. 10.000,- går til Prosjekt Filippinene og Lola Day Care Senter:Sykkylven - Julegåve til Prosjekt FilippineneSykkylven kommune gir kr. 10.000 til May Britt Tynes…

Continue Reading Årets julegåve frå Sykkylven kommune på kr. ,- går til Prosjekt Filippinene og Lola…