Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kunngjering av planvedtak for Detaljregulering for felt F ved NysætervatnetI medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre fremja planforslag den 19.06.2017, Detaljregulering av Felt F…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Detaljregulering av felt F ved NysætervatnetNærings- og utviklingsutvalet vedtok 24.01.2017 å leggje planforslag Detaljregulering av felt F ved Nysætervatnet ut til første gongs høyring og offentlig ettersyn.

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kunngjering om vedtak av Områderegulering Fjellsætra felt F26AI medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 07.11.2016 fremja planforslag; «Områderegulering Fjellsætra felt F26A», jamfør planomtale,…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Aurelia II felt B2 og B3 – kunngjering Meir info her:

Aurelia II felt B2 og B3 - kunngjering Meir info her:Sykkylven - Kunngjering eigengodkjent detaljreguleringsplan for Aurelia II felt B2 og B3I medhald av plan- og bygningslova § 12-12, vert…

Continue Reading Aurelia II felt B2 og B3 – kunngjering Meir info her:

Detaljregulering for Aurelia II, felt B2 og B3, til offentleg ettersyn

Sykkylven - Detaljregulering for Aurelia II, felt B2 og B3Med heimel i plan- og bygningslova, §12-10, har nærings- og utviklingsutvalet i møte 24.09.12, sak 42/12, vedteke at detaljregulering for Aurelia II, felt…

Continue Reading Detaljregulering for Aurelia II, felt B2 og B3, til offentleg ettersyn