Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kunngjering om planvedtak Detaljregulering for F22C ved DravlausstølenI medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre den 20.03.2017 Detaljregulering for F22C ved Dravlausstølen (planid 15282012002), jamfør…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Detaljregulering for F22C ved Dravlausstølen - Høyring og offentlig ettersynNærings- og utviklingsutvalet vedtok 03.10.2016 å leggje forslag Detaljregulering for F22C ved Dravlausstølen ut til første gongs høyring og…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link