Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kunngjering av planvedtak av Detaljregulering for F20 ved NysætervatnetI medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet i Sykkylven kommune fremja planforslag, Detaljregulering for F20…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link