Sykkylven kommune minner alle om den store brannfaren vi har i skog og mark…

Sykkylven kommune minner alle om den store brannfaren vi har i skog og mark om dagen. http://www.sykkylven.kommune.no/Modules/article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=13783&Category.ID=620Sykkylven - Aukande skogbrannfareTørke fører med seg betydeleg auka fare for brann i skog…

Continue Reading Sykkylven kommune minner alle om den store brannfaren vi har i skog og mark…

OBS OBS! VIKTIG INFORMASJON – NYTT VARSEL: Det er no forbod mot bruk av…

OBS OBS! VIKTIG INFORMASJON - NYTT VARSEL: Det er no forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommuneSykkylven - Forbod mot bruk av open eld i Sykkylven kommuneGrunna stor…

Continue Reading OBS OBS! VIKTIG INFORMASJON – NYTT VARSEL: Det er no forbod mot bruk av…