Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Ope møte om antibiotikaresistensAntibiotikaresistens er eit aukande problem i samfunnet, og landbruket tek dette på alvor. Men utfordringa gjeld også mange andre, m.a. helsevesen, oppdrettsnæring og folk flest.Vi…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link