Detaljreguleringsplan for Aure Panorama – kunngjering Meir info her:

Detaljreguleringsplan for Aure Panorama - kunngjering Meir info her:Sykkylven - Kunngjering om vedtak av detaljreguleringsplan for Aure Panorama (15/3/8)I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 vert det kunngjort at…

Continue Reading Detaljreguleringsplan for Aure Panorama – kunngjering Meir info her: