Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Detaljregulering for gang- og sykkelveg Aursneset-Hjellegjerde - 1.gongs høyring og offentleg ettersynI medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet (NU) den 20.11.2017 å leggje…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Detaljregulering for Aure, rundkøyring ved småbåthamna - Høyring og offentleg ettersynI medhald av plan- og bygningslova § 12-11 vedtok nærings- og utviklingsutvalet den 04.09.2017 å leggje planforslag Detaljregulering…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering tidlegare Jarnes skuleI medhald av plan- og bygningsloven §12-8 varslast det oppstart av arbeidet med detaljregulering av gamle Jarnes skule på Ikornnes. Formålet med…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Oppstart av planarbeid - Detaljregulering sentrumskule SykkylvenI medhald av Plan- og bygningslova §12-8 varslast det oppstart av arbeid med detaljregulering av ny sentrumsskule Sykkylven, gnr/bnr. 14/12 m.fl. Samstundes…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kunngjering av planvedtak for Detaljregulering for felt F ved NysætervatnetI medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente Sykkylven kommunestyre fremja planforslag den 19.06.2017, Detaljregulering av Felt F…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link