Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Kunngjering om planvedtak av Detaljregulering delar av F1-plan III medhald av plan- og bygningslova § 12-12 eigengodkjente nærings- og utviklingsutvalet 27.03.2017 fremja planforslag; Detaljregulering for delar av F1-plan II…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link