Sykkylven kommune shared a link

Sykkylven - Utlegg av rådmannen sitt budsjettutkast 2018 og formannskapet sitt vedtakRådmannen sitt budsjettutkast og formannskapet sitt vedtak skal jf. kommunelova leggast ut til offentleg høyring før handsaming i kommunestyret.Protokoll…

Continue Reading Sykkylven kommune shared a link