Viktig informasjon om vedtak i Leverkårsutvalet om barnehageplassar frå hausten 2011 Sjå her:

Viktig informasjon om vedtak i Leverkårsutvalet om barnehageplassar frå hausten 2011 Sjå her:Sykkylven - Barnehageplassar frå hausten 2011Levekårsutvalet vurderte i møte den 10.mai, ulike løysingar for å nå fulll barnehagedekning…

Continue Reading Viktig informasjon om vedtak i Leverkårsutvalet om barnehageplassar frå hausten 2011 Sjå her: