Arbeidet med fibernettet går raskt framover. I dag har oppryddingsarbeidet starta på Gjæveneset. Håper…

Arbeidet med fibernettet går raskt framover. I dag har oppryddingsarbeidet starta på Gjæveneset. Håper å komme til Formfin på mandag. Skapet i vilja og på Vollan er sveisa. No er…

Continue Reading Arbeidet med fibernettet går raskt framover. I dag har oppryddingsarbeidet starta på Gjæveneset. Håper…

I regi av Sykkylven kommune er det fleire brukarundersøkelsar under planlegging. Resultatet av desse…

I regi av Sykkylven kommune er det fleire brukarundersøkelsar under planlegging. Resultatet av desse undersøkelsane skal seinare vere grunnlag for utarbeiding av mål for dei kommunale tenestene. Sjølve undersøkingane vert…

Continue Reading I regi av Sykkylven kommune er det fleire brukarundersøkelsar under planlegging. Resultatet av desse…