Viktig beskjed: Det vert ikkje vassutkopling i dag 15. september slik som tidlegare annonsert,…

Viktig beskjed: Det vert ikkje vassutkopling i dag 15. september slik som tidlegare annonsert, då arbeidet på vassleidningsnettet vart utført på kortare tid enn planlagt.

Continue Reading Viktig beskjed: Det vert ikkje vassutkopling i dag 15. september slik som tidlegare annonsert,…