Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar…

Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar av landbrukseigedomar, grunneigarlag eller føretak registrert i einingsregisteret kan søkje om SMIL-tilskott. Søknadsfristen er i år…

Continue Reading Det er no klart for ny runde med spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Eigarar…