Skulen har vore med på hoppetaukonkurransen “Hopp for hjertet” som er i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Konkurransen varte frå 3.-13. mai, og 4.-5. trinn gjekk av med sigeren med tilsaman 450 minutt med hopping i denne perioden 🤩 Anne Brekke kom og overrekte diplomar og premie! Premien skal vi bruke på noko sprekt og kjekt 😁

Del innlegget :